The International Advanced Study Course: “Ecohydrology & Ecosystems Biotechnologies in Water Resources Management” is organized for young scientists, PhD students, practitioners and decision makers. The number of participants will be 15-20 people, and 50% of the participants will be women.
Polish coordinator: Kinga Krauze, Tomasz Staszewski. Duration time: 2010-2013.
Polish Academy of Sciences and University of Lodz have a great pleasure to invite to the Opening Symposium Of The European Regional Centre For Ecohydrology under the auspices of UNESCO in Lodz, Poland
The European Regional Centre for Ecology Polish Academy of Sciences is pleased to announce the European Regional Workshop of IAP Water Programme on "Coupling Surface and Groundwater Researches: A New Step Forwards Towards Water Management", will take place on the 28-30 of September 2006 in Lodz, Poland.
Opportunities and Concepts for Water Hazard Mitigation, and Ecological and Socioeconomic Sustainability. 19-23 May 2008, Lodz, Poland. Under the auspices of International Hydrological Programme UNESCO. Conference sessions will be organized around regional perspectives (Asia, Africa, Australia, Europe, North and South America). Their aim is to present a range of contrasting philosophies and associated practical approaches appropriate for different parts of the world in relation to the Millennium Development Goals.
date: 15 th – 17 th April, 2009
Based on the presentations and discussions at the International Conference on Ecohydrological Processes and Sustainable Floodplain Management: Opportunities and Concepts for Water Hazard Mitigation, and Ecological and Socioeconomic Sustainability in the Face of Global Changes. Organized at European Regional Centre for Ecohydrology under the auspices of UNESCO - Int. Inst. Polish Academy of Sciences, 19-23 May 2008, Lodz, Poland.
Zapraszamy do udziału w konferencji „Łódzkie – przyjazne dla inwestycji?”, która odbędzie się 26 czerwca o godz. 9.30 w Instytucie Medycyny Pracy, w ramach projektu Loris Wizja Regionalny Foresight Technologiczny. Celem spotkania jest podsumowanie weryfikacji czynników, które wpływają na decyzje przedsiębiorców o ulokowaniu inwestycji w danym regionie. Uczestnicy wezmą także udział w dyskusji dotyczącej klimatu gospodarczego i kluczowych elementów rynku pracy. Zgłoszenia do udziału w konferencji są przyjmowane do dnia 22 czerwca pod numerem tel. (42) 631 49 60 lub pod adresem loriswizja@imp.lodz.pl. Organizatorem spotkania jest Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. oraz zalacznika z planem konfenecji
17 lutego 2009r. miało miejsce sympozjum „Strategie eliminacji zagrożeń naturalnych i maksymalizacja szans zrównoważonego rozwoju w Antropocenie”.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 lipca 2008 r. ma mocy Uchwały Prezydium PAN nr 43/2007 z dnia 16 października 2007 oraz Decyzji nr 5/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. i Decyzji nr 17/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. zostało zlikwidowane Międzynarodowego Centrum Ekologii PAN z siedzibą w Łodzi przy ulicy Tylnej 3, a z dniem 1 sierpnia 2008 r. rozpoczął swoją działalność Międzynarodowy Instytut PAN - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii, który stał się następcą prawnym likwidowanej jednostki.


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron