2nd African International Symposium ‘Ecohydrology for Water, Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience in Africa, which took place 7-9 November 2016 in Addis Ababa, Ethiopia, and the Advanced Training Course ‘Ecohydrology and Systemic Biotechnology Solutions for Implementation of Sustainability in Africa’
Prof. Johannes Cullmann z Climate & Water Department World Meteorological Organization (Geneva, Szwajcaria) w dniu 10 października 2016 r. wygłosił wykład pt. „Climate change - actual developments and possibilities”, w którym wzięli udział pracownicy Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN, pracownicy Katedry Ekologii Stosowanej oraz studenci Uniwersytetu Łódzkiego.

European Bioeconomy Congress

Last modified: 12 October 2016
The IV European Bioeconomy Congress, organised by the Marshal’s Office of the Lodzkie Region, was held at EC1 – the oldest power station of Lodz, now revitalised and adapted, on 6-7 October 2016.
September 13 and 14, an Inception Workshop on WWDR 2018 was organized at the premises of the WWAP secretariat in Perugia. The workshop was attended by over 30 experts in the field of water with a wide variety of backgrounds such as water resources, economics, environment, social sciences, gender and policy.
W Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN gościł Prof. Jin-song Guo oraz Wen-juan Ouyang z Key Laboratory of Reservoir Aquatic Environment, Chinese Academy of Sciences, (Chongquing, China).
On June 15, 2016, European Regional Centre for Ecohydrology in co-operation with University of Łódź, Department of Applied Ecology organized a short scientific course for school children aged 12-15 years old, taking part in the international educational project Erasmus+ “Little Scientist” theme “WATER” carried out by Łódzkie Stowarzyszenie Oświatowe.

U.S. Army Corps of Engineers, USA

Last modified: 23 May 2016
Memorandum of Understanding between International Center for Integrated Water Resources Management (ICIWaRM) under the auspices of UNESCO of the U.S. Army Corps of Engineers’ Institute for Water Resources, and European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences (Poland) was signed on 17th May 2016.
W dniu 11 maja 2016 r. odbył się wykład Profesora Williama Mitscha z Florida Gulf Coast University (USA) pt. „Phosphorus and Nitrogen and carbon, OH MY! The watershed and global roles of wetlands in mitigating pollutants”.

XVI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

Last modified: 28 April 2016
W dniach 18-25 kwietnia w Łodzi obył się XVI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki. Na Łodzian czekało kilkaset wydarzeń naukowych, kulturalnych i artystycznych przygotowanych m. in. przez łódzkie uczelnie oraz instytucje naukowe i kulturalne.
W dniu 5 kwietnia 2016 r. odbył się wykład Profesora Andrzeja Kędziory pt. „Znaczenie struktury krajobrazu dla regulacji krążenia wody, przepływu energii i obiegu materii oraz przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu”.


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron