Between 27th February and 2nd March the University of Algarve hosted the Ecohydrology Workshop and Scientific.

EKOROB - „The Best LIFE projects”

Last modified: 12 March 2018
Projekt EKOROB pn: „Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych” został uznany jako jeden z „The Best LIFE projects” spośród wszystkich projektów LIFE +UE, które zakończyły się w roku 2016.

VIII Klimatyczne Forum Metropolitalne

Last modified: 12 March 2018
VIII Klimatyczne Forum Metropolitalne odbyło się w dn. 5-6 marca 2018 r. w Muzeum Miasta Łodzi. Forum poświęcono zagadnieniu adaptacji miast centralnych oraz gmin i powiatów obszarów metropolitalnych do zmian klimatycznych.
21.02.2018 r. w Łodzi odbyła się Debata Ekspercka "Wczujmy się w klimat - adaptacja w mieście".
Symposium took place from 26 to 28 September 2017 in Łódź, Poland.

Konferencja prasowa

Last modified: 08 June 2017
7 czerwca Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN wraz z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska zorganizowało konferencję prasową dotyczącą promocji nowego kierunku studiów licencjackich.
Scientific Profile & International Cooperation European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences & Department of Applied Ecology, Faculty of Biology and Environmental protection, University of Lodz.
Prof. Maciej Zalewski przedstawił referat pt. Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego Polski.

First announcement and call for papers

Last modified: 15 February 2017
European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences organizing the International Symposium “Ecohydrology for the Circular Economy and Nature-Based Solutions towards mitigation/adaptation to Climate Change”.
A Research and Development Seminar is organised in ERCE by the European Regional Centre for Ecohydrology and the The Stanisław Sakowicz Inland Fisheries Institute in Olsztyn to celebrate the launch of the AMBER project.


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron