Spotkanie projektu AQUARES

Last modified: 25 September 2018
„Woda jest niezbędna do życia i posiada nieocenioną wartość, jednak jej zasoby są ograniczone. Z tego względu należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię doskonalenia technologii ponownego wykorzystania wody oraz bardziej oszczędne gospodarowanie nią”.
Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi na 4-letnią kadencję.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018

Last modified: 18 September 2018
24 września ponad 800 osób spotka się w Łodzi, by połączyć siły i dyskutować, dzielić się wiedzą i pomysłami w zakresie ekologicznych postaw biznesowych oraz możliwości spowolnienia procesu eksploatacji środowiska naturalnego.
Rozprawa doktorska pt. „Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy” autorstwa dr Renaty Włodarczyk-Marciniak nagrodzona w XIX edycji konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego.
W dniach 20 – 21 czerwca 2018 roku wynalazek umożliwiający doczyszczanie wód płynących z zanieczyszczeń fosforanowych zdobył srebrny medal na XI Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach.
Zgłoszenie patentowe pracowników ERCE otrzymało złoty medal na prestiżowych, międzynarodowych targach wynalazczości Concours Lepine, organizowanych w Paryżu w dniach 27.04 - 08.05.2018 roku.

EU awards best LIFE projects for environment

Last modified: 13 June 2018
The two LIFE+ projects “Ecotones for reducing diffuse pollution” (EKOROB) at Pilica demosite (UNESCO demosite) and “Ecohydrologic rehabilitation of recreational reservoirs “Arturówek” Łódź as a model approach to rehabilitation of urban reservoirs” were selected by European Commission as a best LIFE+ in 2018.

Mamy kategorię A!

Last modified: 13 June 2018
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN uzyskało kategorię naukową A, co oznacza, że poziom naukowy Instytutu został oceniony jako bardzo dobry.

Raport UNESCO o zasobach wodnych

Last modified: 15 March 2018
Polska Akademia Nauk jest organizatorem konferencji Rozwiązania Bliskie Naturze dla poprawy zasobów wodnych, podczas której będzie miała miejsce prezentacja równoległa dokumentu Nature-Based Solutions.

WWAP at the 8th World Water Forum

Last modified: 14 March 2018
The World Water Assessment Programme of UNESCO (WWAP) is co-convening the following events during the 8th World Water Forum, taking place in Brasilia (Brazil), 18-23 March.


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron