Raport UNESCO o zasobach wodnych

Last modified: 15 March 2018
Polska Akademia Nauk jest organizatorem konferencji Rozwiązania Bliskie Naturze dla poprawy zasobów wodnych, podczas której będzie miała miejsce prezentacja równoległa dokumentu Nature-Based Solutions.

WWAP at the 8th World Water Forum

Last modified: 14 March 2018
The World Water Assessment Programme of UNESCO (WWAP) is co-convening the following events during the 8th World Water Forum, taking place in Brasilia (Brazil), 18-23 March.
Between 27th February and 2nd March the University of Algarve hosted the Ecohydrology Workshop and Scientific.

EKOROB - „The Best LIFE projects”

Last modified: 12 March 2018
Projekt EKOROB pn: „Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych” został uznany jako jeden z „The Best LIFE projects” spośród wszystkich projektów LIFE +UE, które zakończyły się w roku 2016.

VIII Klimatyczne Forum Metropolitalne

Last modified: 12 March 2018
VIII Klimatyczne Forum Metropolitalne odbyło się w dn. 5-6 marca 2018 r. w Muzeum Miasta Łodzi. Forum poświęcono zagadnieniu adaptacji miast centralnych oraz gmin i powiatów obszarów metropolitalnych do zmian klimatycznych.
21.02.2018 r. w Łodzi odbyła się Debata Ekspercka "Wczujmy się w klimat - adaptacja w mieście".
Symposium took place from 26 to 28 September 2017 in Łódź, Poland.

Konferencja prasowa

Last modified: 08 June 2017
7 czerwca Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN wraz z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska zorganizowało konferencję prasową dotyczącą promocji nowego kierunku studiów licencjackich.
Scientific Profile & International Cooperation European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences & Department of Applied Ecology, Faculty of Biology and Environmental protection, University of Lodz.
Prof. Maciej Zalewski przedstawił referat pt. Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego Polski.


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron