Konkurs na Stanowisko Adiunkta

Last modified: 04 March 2019
Dyrektor Instytutu ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta (umowa zlecenie) ze specjalizacją ekohydrologia, dyscyplina naukowa ekologia w Zakładzie Badawczym Ekohydrologii Systemów Rzecznych i Obszarów Zurbanizowanych
Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Macieja Zalewskiego na stanowisko Dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi.

Spotkanie projektu AQUARES

Last modified: 25 September 2018
„Woda jest niezbędna do życia i posiada nieocenioną wartość, jednak jej zasoby są ograniczone. Z tego względu należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię doskonalenia technologii ponownego wykorzystania wody oraz bardziej oszczędne gospodarowanie nią”.
Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi na 4-letnią kadencję.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018

Last modified: 18 September 2018
24 września ponad 800 osób spotka się w Łodzi, by połączyć siły i dyskutować, dzielić się wiedzą i pomysłami w zakresie ekologicznych postaw biznesowych oraz możliwości spowolnienia procesu eksploatacji środowiska naturalnego.
Rozprawa doktorska pt. „Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy” autorstwa dr Renaty Włodarczyk-Marciniak nagrodzona w XIX edycji konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego.
W dniach 20 – 21 czerwca 2018 roku wynalazek umożliwiający doczyszczanie wód płynących z zanieczyszczeń fosforanowych zdobył srebrny medal na XI Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach.
Zgłoszenie patentowe pracowników ERCE otrzymało złoty medal na prestiżowych, międzynarodowych targach wynalazczości Concours Lepine, organizowanych w Paryżu w dniach 27.04 - 08.05.2018 roku.

EU awards best LIFE projects for environment

Last modified: 13 June 2018
The two LIFE+ projects “Ecotones for reducing diffuse pollution” (EKOROB) at Pilica demosite (UNESCO demosite) and “Ecohydrologic rehabilitation of recreational reservoirs “Arturówek” Łódź as a model approach to rehabilitation of urban reservoirs” were selected by European Commission as a best LIFE+ in 2018.

Mamy kategorię A!

Last modified: 13 June 2018
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN uzyskało kategorię naukową A, co oznacza, że poziom naukowy Instytutu został oceniony jako bardzo dobry.


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron