IX Krajowa Konferencja Bioindykacyjna

Last modified: 14 May 2020
W dniach 8-10 kwietnia 2019 r. w Poznaniu odbyła się IX Krajowa Konferencja Bioindykacyjna „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” współorganizowana przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk.
Zapraszamy do lektury.
Profesor Maciej Zalewski został powołany na stanowisko eksperta z ramienia Komitetu Regionów przy wydaniu opinii w sprawie dwóch aktów prawa Unii Europejskiej, kluczowych dla unijnej polityki w dziedzinie ochrony wód i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego: Ramowej Dyrektywy Wodnej, oraz Dyrektywy Powodziowej.
W sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Dyrektora ERCE PAN

Last modified: 17 March 2020
Zarządzenie nr 11/03/2020 Dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w/s podjętych działań ERCE PAN w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Komunikat

Last modified: 17 March 2020
W związku z odgórnymi zaleceniami dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Polsce, od dnia 16.03.2020 Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pracuje zdalnie do odwołania.
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019
Dyrektor instytutu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko: specjalista badawczo-techniczny (umowa zlecenie w terminie od 15.09.2019 r. Do 30.06.2021 r., 1015 godzin) profil: inżynieria środowiska, gospodarowanie wodami.
Dyrektor instytutu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta (umowa zlecenie w terminie od 15.09.2019 r. Do 30.06.2021 r., 754 godzin) profil: ekonomika rolnictwa
Zamówienie obejmuje dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego wyprodukowanego po 2017 roku z opcją wykupu;


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron