New book ESTUARINE ECOHYDROLOG by Eric Wolanski.

Last modified: 31 October 2007
This publication is particularly timely and highly relevant to the needs of many coastal nations, as human pressures on river catchments and estuaries increase and as countries move to develop plans for sustainable development of their costal and marine areas of responsibility...(review by Baker J.).
18 września 2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Michał Seweryński wręczył nominacje członkom Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
The Libyan Arab Jamahiriya has proposed and sponsored the establishment of the Great-Man Made River International Water Prize for "Water Resources in Arid and Semi-Arid Areas" presented by UNESCO. The Director General of UNESCO, Mr Koichiro Matsuura, therefore has the honour of inviting your government to submit nominations for this Prize. Kindly find attached the Circular Letter calling for nominations and the Statutes of the Prize.
In the framework of SWITCH Project www.switchurbanwaters.eu the “SWITCH training workshop on Learning Alliance Development and Facilitation” organized by IRC International Water and Sanitation Centre with cooperation of Department of Applied Ecology University of Lodz and the European Regional Centre for Ecohydrology u/a UNESCO will be held in Lodz, Poland from 28-31 March 2007.
Zapraszamy przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowo-badawczych do udziału w seminarium "Technologie Przyszłości 2" z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki, Krzysztofa Guldy, które odbędzie się 1 czerwca 2007 r. w Łodzi. Głównym celem seminarium jest omówienie kierunków rozwoju technologicznego województwa łódzkiego i kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych w okresie 2007 - 2013.

Konferencja "Nauka dla Gospodarki"

Last modified: 12 March 2007
W imieniu organizatorów Regionalnej Konferencji "Nauka dla Gospodarki" mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do aktywnego uczestnictwa w jej czwartej edycji.
W dniach 18-19 stycznia 2007 w ramach projektu UE SWITCH - "Zrównoważone Zasoby Wodne dla Miasta Przyszłości" (Sustainable Water Integrated Management Towards Tomorrow's Cities Health), realizowanego w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej przez Katedrę Ekologii Stosowanej UŁ, Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN i Urząd Miasta Łodzi odbyło się spotkanie robocze "Zarządzanie wodami opadowymi oraz narzędzia GIS dla wspierania systemów decyzyjnych w gospodarce wodnej miasta".


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron