Do pobrania:


Zapytanie ofertowe - opracowanie inżynieryjno-technicznego prototypu Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków.

Last modified: 24 May 2019

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, poszukuje osoby do realizacji zadania polegającego na opracowaniu inżynieryjno-technicznego prototypu Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków do projektu TANGO2/339929/NCBR/2017 pn “Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód" AZOSTOP.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac w zakresie opracowania inżynieryjno-technicznego prototypu Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków do projekt TANGO2/339929/NCBR/2017 pn “Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód" zgodnie z Załącznikiem nr 5  do Zapytania Ofertowego.

Ofertę należy złożyć w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN Łódź, 90-364, ul. Tylna 3 lub wysłać fax: (42) 681 30 69 lub przesłać w formie elektronicznej mail: azostop@erce.unesco.lodz.pl,  w terminie do dnia  31.05.2019 roku, do godz. 12.00;    European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron