Zaproszenie na seminarium "Technologie Przyszłości 2"

Last modified: 20 June 2007

Zapraszamy przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowo-badawczych do udziału w seminarium "Technologie Przyszłości 2" z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki, Krzysztofa Guldy, które odbędzie się 1 czerwca 2007 r. w Łodzi. Głównym celem seminarium jest omówienie kierunków rozwoju technologicznego województwa łódzkiego i kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych w okresie 2007 - 2013. Spotkanie to jest wynikiem realizacji projektu Regionalny Foresight Technologiczny LORIS WIZJA. Wydarzeniem towarzyszącym "Technologiom przyszłości" będą warsztaty z udziałem przedstawicieli Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej oraz przedsiębiorstw branży mechanicznej i elektronicznej. Celem, który przyświeca temu spotkaniu jest omówienie możliwości stworzenia klastera mechatronicznego.

Seminarium odbędzie się w piątek, 1 czerwca 2007 roku w nowym Centrum Konferencyjnym Instytutu Europejskiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 258/260. Początek o godzinie 10.00.

Zainteresowanych udziałem w seminarium lub warsztatach prosimy o zgłoszenia do organizatora, Łódzkiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: bogdanm@larr.lodz.pl lub telefonicznie: (+42) 664 37 74 najpóźniej do 28 maja 2007r.

PROGRAM SEMINARIUM

Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Seminarium "TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI 2"
Instytut Europejski w Łodzi
1 czerwca 2007 r.

10.00 - 10.05 Powitanie gości
Paweł Żuromski, Prezes Zarządu ŁARR S.A.

CZĘŚĆ I - Możliwości wykorzystania wyników foresightu technologicznego do sformułowania kryteriów wyboru projektów w ramach programów operacyjnych w okresie programowania 2007 -2013.
Moderator: Pan Krzysztof Gulda, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Ministerstwa Gospodarki

10.05 - 10.30 Zarys metodologii Regionalnego Foresightu Technologicznego - projekt LORIS WIZJA.
Zagadnienie omówi kierownik projektu LORIS WIZJA, prof. dr hab. Anna Rogut, Uniwersytet Łódzki

10.30- 11.10 Programy wsparcia rozwoju przedsiębiorstw z Funduszy Strukturalnych w okresie 2007-2013.
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki prezentuje przedstawiciel PARP
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013 prezentuje przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

11.10 - 12.00. Dyskusja: Znaczenie foresightu technologicznego w procesie wyboru projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych.

12.00 - 13.00 Lunch

CZĘŚĆ II - Współpraca przemysłu ze sferą B+R szansą rozwoju gospodarki regionu łódzkiego

13.00 -15.00 Warsztaty - współpraca Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej z firmami branży mechanicznej i elektronicznej szansš na stworzenie klastera z zakresu mechatroniki.
Spotkanie przedsiębiorstw przemysłu z prof. dr hab. Piotrem Kulą, Dziekanem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej oraz przedstawicielami Wydziału. Moderator spotkania: Elżbieta Hibner, członek Zarządu Województwa Łódzkiego.  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron