Do pobrania:


SWITCH - spotkanie robocze "Zarządzanie wodami opadowymi oraz narzędzia GIS dla wspierania systemów decyzyjnych w gospodarce wodnej miasta"

Last modified: 23 February 2007

W dniach 18-19 stycznia 2007 w ramach projektu UE SWITCH - "Zrównoważone Zasoby Wodne dla Miasta Przyszłości" (Sustainable Water Integrated Management Towards Tomorrow's Cities Health), realizowanego w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej przez Katedrę Ekologii Stosowanej UŁ, Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN i Urząd Miasta Łodzi odbyło się spotkanie robocze "Zarządzanie wodami opadowymi oraz narzędzia GIS dla wspierania systemów decyzyjnych w gospodarce wodnej miasta".

Spotkanie oficjalnie otworzył Wiceprezydent Miasta Łodzi Włodzimierz Tomaszewski, wykład wprowadzający zaś wygłosił Prof. Maciej Zalewski, koordynator ze strony polskiej projektu SWITCH. W seminarium wzięli udział dwaj eksperci z współpracujący w ramach projektu SWITCH  - Prof. Mike Revitt z Wielkiej Brytanii oraz Prof. Marc Soutter ze Szwajcarii a także przedstawiciele grupy Learning Alliance - Łódź.

Tematyka spotkania koncentrowała się na prezentacji obecnego systemu zarządzania zasobami wodnymi w Łodzi, m.in. zagadnieniami związanymi z organizacją instytucjonalną w zarządzaniu wodami opadowymi oraz przygotowaniem do utworzenia matematycznego modelu wspierania decyzji w gospodarce wodnej w naszym mieście.  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron