17 lutego 2009r. miało miejsce sympozjum „Strategie eliminacji zagrożeń naturalnych i maksymalizacja szans zrównoważonego rozwoju w Antropocenie”.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 lipca 2008 r. ma mocy Uchwały Prezydium PAN nr 43/2007 z dnia 16 października 2007 oraz Decyzji nr 5/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. i Decyzji nr 17/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. zostało zlikwidowane Międzynarodowego Centrum Ekologii PAN z siedzibą w Łodzi przy ulicy Tylnej 3, a z dniem 1 sierpnia 2008 r. rozpoczął swoją działalność Międzynarodowy Instytut PAN - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii, który stał się następcą prawnym likwidowanej jednostki.
According to the Resolution No 43/2007 of the Presidium of the Polish Academy of Sciences and Decisions No 5/2008 and 17/2008 of the President of the Polish Academy of Sciences we would like to inform you that the International Centre for Ecology of the Polish Academy of Sciences has changed legal name into the International Institute of the Polish Academy of Sciences - European Regional Centre for Ecohydrology (ERCE) under the auspices of UNESCO. The change was made with day 1st of August 2008.

Rewitalizacja Jasienia

Last modified: 11 June 2008
Jeśli komuś w Łodzi brakuje rzek, ten pomysł na pewno przypadnie mu do gustu: rewitalizacja i częściowe odkrycie najważniejszej z łódzkich rzek - Jasienia, który był kolebką przemysłowej Łodzi
Lodz, Poland, 20 March 2008. UNEP's GEMS/Water Programme has produced a new version of Water Quality for Ecosystem and Human Health, 2nd Edition.
Towarzyszącego Światowej konferencji "Ecohydrological Processes and Sustainable Floodplain Management: Opportunities and Concepts for Water Hazard Mitigation, and Ecological and Socioeconomic Sustainability in the Face of Global Changes", która odbyła się w Łodzi, w dniach 19-23 maja 2008 r.:
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO razem z Apsys Management Sp. z o.o oraz miesięcznikiem popularnonaukowym Świat Nauki podejmuje wyzwanie popularyzacji i promocji przyjaznego dla człowieka i przyrody zagospodarowania dolin rzecznych. Proponowany konkurs stanowi wizualne uzupełnienie tematyki poruszanej na międzynarodowej konferencji naukowej: "Ecohydrological Processes and Sustainable Floodplain Management: Opportunities and Concepts for water hazard mitigation, and ecological and socioeconomic sustainability" (19-23 maja 2008, Łódź, Polska).

Photographic Competition

Last modified: 04 April 2008
River Valleys – In Harmony with Man and Nature The European Regional Centre on Ecohydrology under the auspices of UNESCO in Lodz, Poland in cooperation with Apsys Management Ltd., Culture-Entertainment-Trade Centre Manufaktura and scientific magazine „Świat Nauki” is undertaking the challenge of popularisation and promotion of sustainable, man-and-nature-friendly use of river valleys. The Competition serves as a visual supplement to the international scientific conference “Ecohydrological Processes and Sustainable Floodplain Management: Opportunities and Concepts for water hazard mitigation, and ecological and socioeconomic sustainability” (19-23 May 2008, Lodz, Poland).

Konferencja "Nauka dla Gospodarki"

Last modified: 19 November 2007
W dniach 19-23 listopada 2007, odbędzie się seria spotkań informacyjnych, szkoleniowych i konsultacji oraz konferencja "Nauka dla Gospodarki" pod wspólnym szyldem "Fundusze Europejskie dla innowacyjnej gospodarki". W ciągu pięciu dni zostaną zaprezentowane informacje na temat programów szczegółowych 7.PR, ze szczególnym podkreśleniem istniejących w tym programie propozycji dla przedsiębiorców, mobilności i rozwoju kariery naukowej młodych i doświadczonych pracowników nauki, a także rozwoju innowacji w regionie.

New book ESTUARINE ECOHYDROLOG by Eric Wolanski.

Last modified: 31 October 2007
This publication is particularly timely and highly relevant to the needs of many coastal nations, as human pressures on river catchments and estuaries increase and as countries move to develop plans for sustainable development of their costal and marine areas of responsibility...(review by Baker J.).


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron