Podpisanie porozumienia z Uesco

Last modified: 06 August 2021

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek złożył podpis pod treścią Porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczącego działalności Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk (ERCE PAN) w Łodzi. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podpisanie-porozumienia-z-unesco-w-sprawie-dzialalnosci-europejskiego-regionalnego-centrum-ekohydrologii-polskiej-akademii-nauk-erce-pan-w-lodzi  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron