Konkurs fotograficzny: Doliny rzeczne - w harmonii z człowiekiem i przyrodą

Last modified: 29 May 2008

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii p/a UNESCO wraz z Apsys Management Sp. z o.o. oraz miesięcznikiem popularnonaukowym Świat Nauki podejmuje wyzwanie popularyzacji i promocji przyjaznego dla człowieka i przyrody zagospodarowania dolin rzecznych. Proponowany konkurs stanowi wizualne uzupełnienie tematyki poruszanej na międzynarodowej konferencji naukowej: "Ecohydrological Processes and Sustainable Floodplain Management: Opportunities and Concepts for water hazard mitigation, and ecological and socioeconomic sustainability" (19-23 maja 2008, Łódź, Polska).

Wyzwanie

Osoby, którym bliska jest dbałość o zasoby wody słodkiej oraz chęć zachowania piękna dolin rzecznych mogą zaprezentować swoje prace fotograficzne przedstawiające różne oblicza współczesnych rzek. Tym samym mogą one przyczynić się do promocji zrównoważonych form zagospodarowania terenów nadrzecznych.

Konkurs obejmuje cztery kategorie tematyczne:

  • Naturalne doliny rzeczne;
  • Doliny zdegradowane;
  • Doliny zrekultywowane;
  • Doliny rozwijane w harmonii z człowiekiem i przyrodą

Szczegóły dotyczące konkursu

Miejsce ekspozycji: Centrum kulturalno - rozrywkowo - handlowe Manufaktura w Łodzi

Ostateczny termin nadsyłania prac: 3 maja 2008

Konkurs ma charakter otwarty, czyli swoje prace może nadsyłać każda osoba niezależnie od wieku i zawodu. Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się drogą elektroniczną lub pocztową za pomocą odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego w postaci pliku Ms Word. Dostępna jest również wersja online formularza.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.erce.unesco.lodz.pl

Parametry fotografii:

  • format pliku: TIF z kompresją LZW, ewentualnie JPG o maksymalnej dostępnej dla fotografującego jakości;
  • preferowana rozdzielczość nadsyłanych prac zawierająca się w przedziale pomiędzy: 5500 x 4000 pixeli do 3500 x 2500 pixeli;
  • dopuszczalna minimalna rozdzielczość to 1700 x 2500 pixeli;
  • orientacja zdjęcia dowolna (np. 5500 x 4000 pixeli lub 4000 x 5500 pixeli).

Opis zdjęcia, zgodnie z formularzem zgłoszeniowym, musi zawierać: imię, nazwisko i adres autora zdjęcia razem z nazwą i położeniem geograficznym (krajem) fotografowanej rzeki (w wypadku rzek niewielkich, poniżej 200 km długości, także nazwę zlewni głównej) oraz propozycje kategorii konkursowej (jedna z czterech podanych powyżej).

Wszystkie szczegóły na temat konkursu są przedstawione na stronie internetowej w załącznikach.

Nagrody

Dla autorów najlepszych prac przewidziane są cenne nagrody.

Ogłoszenie werdyktu planowane jest w dniu 19 maja, tj. w przededniu zakończenia konferencji "Ecohydrological Processes and Sustainable Floodplain Management: Opportunities and Concepts for water hazard mitigation, and ecological and socioeconomic sustainability".  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron