IX Krajowa Konferencja Bioindykacyjna

Last modified: 14 May 2020

W dniach 8-10 kwietnia 2019 r. w Poznaniu odbyła się IX Krajowa Konferencja Bioindykacyjna „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” współorganizowana przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk.

W trakcie konferencji odbyło się głosowanie na najlepszą prezentację i najlepszy e-poster. W drugiej kategorii uznanie uczestników konferencji zdobył dr Sebastian Szklarek za e-poster dotyczący realizowanego przez niego projektu pt.: „Wpływ zimowego zanieczyszczenia solą drogową na sukces wylęgu zooplanktonu z jaj przetrwalnikowych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATINA2 (nr 2018/28/C/NZ8/00235).

W trakcie konferencji zaprezentowano też wyniki innych projektów realizowanych przez naszych pracowników:

  • „Ekotoksykologiczna ocena jakości oczyszczonych ścieków komunalnych w zlewni rzeki Pilicy”. Prezentujący: Sebastian Szklarek, współautorzy: Kiedrzyńska E., Kiedrzyński M., Mankiewicz-Boczek J., Zalewski M.
  • „Biomonitoring zagrożeń oraz rozwiązania biotechnologiczne dla poprawy jakości wód powierzchniowych” Prezentujący: Joanna Mankiewicz-Boczek, współautorzy: Szklarek S., Kiedrzyńska E., Bednarek A., Serwecińska L., Font Najera A., Kiedrzyński M., Zalewski M.

Ponadto sesję „Zagrożenia w wodach powierzchniowych i systemach dystrybucji wody do spożycia”, Prowadziła prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek

Więcej informacji o konferencji na stronie  http://bioindykator.pl/  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron