I Międzynarodowy Kongres Bioekonomii

Last modified: 15 October 2012

Województwo Łódzkie, organizuje po raz pierwszy Międzynarodowy Kongres Bioekonomii w Łodzi.

Kongres odbędzie się w dniu 9 listopada 2012 r. w Łodzi w andel’s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17.

Jest to jedna z kluczowych inicjatyw gospodarczych Województwa Łódzkiego, skupiająca się na zrównoważonym rozwoju, propagowaniu stosowania zielonych technologii i ekologicznych rozwiązań w ramach prowadzonej produkcji.  Kluczowe jest również przy tym temacie zaktywizowanie podmiotów gospodarczych, instytucji dydaktycznych, naukowych i otoczenia biznesu do bardziej efektywnego wykorzystania potencjału gospodarczego regionu. Organizacja Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii jest odpowiedzią na wypracowaną przez Komitet Regionów przy Parlamencie Europejskim opinię „Wkład władz lokalnych i regionalnych UE w Konferencję ONZ w 2012 roku w sprawie zrównoważonego rozwoju (RIO+20)”.

Jednym z głównych aspektów tego dokumentu jest położenie nacisku na realizację zadań związanych ze zrównoważonym rozwojem przez samorządy terytorialne i władze lokalne. Społeczna odpowiedzialność, ekologiczna gospodarka, łagodzenie zmian klimatycznych, nowoczesne i przyjazne dla środowiska technologie to tylko niektóre z kluczowych obszarów zainteresowania Województwa Łódzkiego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

Kierując się zasadą inteligentnego rozwoju Województwo Łódzkie stało się inicjatorem utworzenia Polskiego Konsorcjum Bioregionów. Sygnatariuszami listu intencyjnego w tej sprawie są Województwa: Łódzkie, Dolnośląskie, Małopolskie, Pomorskie i Wielkopolskie. Podczas IV Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2011 członkowie Konsorcjum przyjęli do składu również Województwo Mazowieckie.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: www.bioekonomia.lodzkie.pl.

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

   European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron