EKOROB - „The Best LIFE projects”

Last modified: 12 March 2018

Projekt EKOROB pn: „Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych” (LIFE08 ENV/PL/000519) realizowany przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie został uznany jako jeden z „The Best LIFE projects” spośród wszystkich projektów LIFE +UE, które zakończyły się w roku 2016. Tym samym pretenduje do nagrody „Best of the best award”. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w ramach „2018 EU Green Week” dnia 23 maja 2018 roku w Bluepoint Conference Centre w Brukseli.

W ramach projektu zostały opracowane oraz wdrożone w linii brzegowej Zbiornika Sulejowskiego wysokoefektywne strefy buforowe stanowiące efektywne narzędzie do ograniczania biogenicznych zanieczyszczeń obszarowych z terenów wiejskich. Te innowacyjne biotechnologie ekohydrologiczne wpisują się światowy nurt badawczy określane przez Komisję Europejską mianem „nature-based solutions”.  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron