To jest archiwalna wersja strony. Nowa strona dostępna jest pod adresem: https://www.erceunescolodz.org
This is an archive version of the website. Please find new version at https://www.erceunescolodz.org
Ekohydrologia dla oceny aktywności Ramowej Dyrektywy Wodnej - Spotkanie 20 lutego 2020 w Brukseli.

Last modified: 14 April 2020
Profesor Maciej Zalewski został powołany na stanowisko eksperta z ramienia Komitetu Regionów przy wydaniu opinii w sprawie dwóch aktów prawa Unii Europejskiej, kluczowych dla unijnej polityki w dziedzinie ochrony wód i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego: Ramowej Dyrektywy Wodnej, oraz Dyrektywy Powodziowej. Przedmiotem opinii jest na ile akty te pozostają aktualne w świetle obecnych wyzwań i problemów oraz w jakim kierunku powinna pójść ich nowelizacja. Komitet Regionów, jedno z ważnych unijnych ciał doradczych, otrzymał do zaopiniowania przygotowany w Komisji Europejskiej roboczy dokument na ten temat.
 
Komitet Regionów jest głosem regionalnych i lokalnych społeczności w Brukseli - organem doradczym UE, złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli wszystkich 27 państw członkowskich. Jego podstawową rolą jest artykułowanie zaleceń co do tego, jak Unia Europejska powinna kształtować swą politykę i prawo w kwestiach, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta. Jako wybitny naukowiec i twórca koncepcji ekohydrologii, profesor Zalewski został wybrany jako ekspert przez Pana Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zasiadającego w Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Komitetu Regionów (ENVE) i pełniącego obowiązki sprawozdawcy przygotowanej przez Komitet Regionów opinii.

Dnia 20 lutego 2020, w Brukseli odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne w siedzibie komitetu Regionów w Brukseli, w którym uczestniczyli przedstawiciele KE oraz reprezentanci europejskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń władz lokalnych i regionalnych oraz biur regionalnych. Spotkanie miało na celu zebranie głosów interesariuszy, które posłużyły jako materiał niezbędny do opracowania „Oceny aktywności Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej".
 
Na zdjęciach: Pan Marszałek Piotr Całbecki i profesor Maciej Zalewski podczas spotkania 20 lutego w Brukseli.


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron