Czy region łódzki jest przyjazny dla inwestycji?

Last modified: 05 March 2009

Konferencja międzyregionalna "Łódzkie - przyjazne dla inwestycji?", jest spotkaniem podsumowującym pierwszy etap weryfikacji i porównania czynników wpływających na decyzje o lokalizacji inwestycji, podejmowane przez przedsiębiorców w regionach. Etap ten jest realizowany w ramach projektu LORIS WIZJA Regionalny Foresight Technologiczny.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną porównania i rekomendacje wynikające z mocnych i słabych stron regionów: mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego, dotyczące kluczowych czynników lokalizacji firm - rynku pracy oraz klimatu gospodarczego. Przedstawione porównania będą podstawą do przedyskutowania możliwości udoskonalenia obszarów, które hamują rozwój infrastruktury gospodarczej i spowalniają wzrost liczby przedsiębiorstw w regionie łódzkim.

PROGRAM KONFERENCJI

26.06.2007, Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera,
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
10.00 - 10.15 Otwarcie konferencji, powitanie gości, prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński, Dyrektor Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
10.15 - 11.45 Sesja I - specyficzne przewagi lokalizacyjne regionów
Rynek pracy
Kadry dla przemysłu

- z perspektywy krajowej - Romuald Poliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

- z perspektywy województwa mazowieckiego - dr Halina Sobocka-Szczapa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

- z perspektywy województwa łódzkiego - Anna Lewandowska, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Dyskusja - Moderator Kazimierz Kubiak, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (EEDRI) przy Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

11.45 - 12.15 Lunch
12.15 - 14.00 Sesja II - specyficzne przewagi lokalizacyjne regionów, kontynuacja
Klimat gospodarczy, sieci współpracy

Budowa dobrych relacji administracja - przemysł

- z perspektywy województwa śląskiego - Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

- z perspektywy województwa wielkopolskiego - Tomasz Malepszy, Prezydent Miasta Leszna

- z perspektywy województwa łódzkiego - Marek Cieślak, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dyskusja - Moderator Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron