1st International Ecohydrology Forum

Last modified: 08 August 2021

W okresie ograniczonej mobilności wielu zespołów badawczych, niezwykle ważne staje się utrzymywanie współpracy międzynarodowej dzięki spotkaniom organizowanym w trybie zdalnym. Dzięki przynależnosci do globalnej sieci instytutów zajmujących się tematyką zasobów wodnych, funkcjonującej w ramach UNESCO IHP, zespół ERCE PAN współpracuje z wieloma jednostkami zagranicznymi o zbliżonym profilu. Duże znaczenie ma współpraca realizowana z jednostkami w południowo-wschodniej Azji, gdzie ekohydrologia rozwija się niezywkle dynamicznie. Współpracując z Regional Humid Tropics Hydrology and Water Resources Centre z Malezji, pracownicy ERCE PAN wzięli udział w zorganizowanym 3-ciego sierpnia, 1st International Ecohydrology Forum. Wśród panelistów wystąpił Pan Profesor Maciej Zalewski, Dyrektor ERCE PAN. Jednym z poruszanych tematów była strategia Międzyrządowego Programu Hydrologicznego UNESCO w perspektywie do 2029 roku.  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron