Instytuty pod auspicjami UNESCO to globalna sieć jednostek działających w obszarach kompetencji UNESCO. Ze względu na swoją unikalną wiedzę instytuty te przyczyniają się do realizacji strategicznych priorytetów, programów i globalnych planów rozwoju UNESCO
Zakres zadań/obowiązków przewidzianych dla w/w wymienionego stanowiska obejmuje m.in.: prowadzanie badań (m.in. ankiety, wywiady) oraz opracowanie raportów w zakresie „Monitoring wpływu projektu na rozwój społeczno-ekonomiczny w zlewni Pilicy".
Zakres zadań/obowiązków przewidzianych dla w/w wymienionego stanowiska obejmuje m.in.: Realizacja ankiet i wywiadów na potrzeby raportów w zakresie „Monitoring wpływu projektu na rozwój społeczno-ekonomiczny w zlewni Pilicy"
W opublikowanym raporcie bazy Mendeley, Prof. Maciej Zalewski, dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, znalazł się na liście 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie! Gratulacje!
Podczas wydarzenia poruszane będą tematy dotyczące inżynierii hydraulicznej, hydrauliki środowiskowej, ekstremalnych zjawisk wodnych, inżynierii i badań środowiskowych, ekohydrologicznych, a także naturalnych zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatycznych
Professor Maciej Zalewski recently said “… as the UNESCO IHP-VIII is coming to an end in 2021 it is a good time to present a synthesized view from people involved in active and creative thinking, generating the development of Ecohydrology for the enhancement of catchment sustainability potential.”
European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences is organizer of the International Conference “Ecohydrology & HydroEco joint conference” that will be held at University of Algarve, 18-21 OCT 2021.
Category 2 centres and institutes contribute to the execution of UNESCO’s programme through capacity building; the exchange of information in a particular discipline; theoretical and experimental research; and advanced training
W sprawie naboru pracowników administracyjnych W ERCE PAN
„Implementation of River Basin Management Plan in the Vistula basin on the example of Pilica river catchment" o akronimie IP LIFE PL Pilica Basin CTRL, nr umowy LIFE19 IPE/PL/000005 w terminie od 01.03.2021 do 31.12.2030


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron