On the 8th of March 2006 in the UNESCO Headquarters in Paris, the Director General of UNESCO, Koichiro Matsuura, and the Minister of Science and High Education of Poland, Michal Sewerynski, signed an agreement on the establishment of the European Regional Centre on Ecohydrology under the auspices of UNESCO in Lodz, Poland.
+ read more
Ecohydrology was definied in a frame of the UNESCO International Hydrological Programme (IHP). Ecohydrology is a transdisciplinary and applied science. It uses the understanding of relationships between hydrological and biological processes at the catchment scale to achieve water quality improvement, biodiversity enhancement and sustainable development.
+ read more
News and Events

Raport UNESCO o zasobach wodnych

Last modified: 15 March 2018
Polska Akademia Nauk jest organizatorem konferencji Rozwiązania Bliskie Naturze dla poprawy zasobów wodnych, podczas której będzie miała miejsce prezentacja równoległa dokumentu Nature-Based Solutions.

WWAP at the 8th World Water Forum

Last modified: 14 March 2018
The World Water Assessment Programme of UNESCO (WWAP) is co-convening the following events during the 8th World Water Forum, taking place in Brasilia (Brazil), 18-23 March.
Between 27th February and 2nd March the University of Algarve hosted the Ecohydrology Workshop and Scientific.

EKOROB - „The Best LIFE projects”

Last modified: 12 March 2018
Projekt EKOROB pn: „Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych” został uznany jako jeden z „The Best LIFE projects” spośród wszystkich projektów LIFE +UE, które zakończyły się w roku 2016.


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  strony www Łódź