On the 8th of March 2006 in the UNESCO Headquarters in Paris, the Director General of UNESCO, Koichiro Matsuura, and the Minister of Science and High Education of Poland, Michal Sewerynski, signed an agreement on the establishment of the European Regional Centre on Ecohydrology under the auspices of UNESCO in Lodz, Poland.
+ read more
Ecohydrology was definied in a frame of the UNESCO International Hydrological Programme (IHP). Ecohydrology is a transdisciplinary and applied science. It uses the understanding of relationships between hydrological and biological processes at the catchment scale to achieve water quality improvement, biodiversity enhancement and sustainable development.
+ read more
News and Events

The euPolis project – Citizens’s Experienc

Last modified: 15 December 2021
The euPolis project (www.eupolis-project.eu) has reached an important milestone. Four Front-Runner (FR) cities: Copenhagen, Lodz, Belgrade, and Piraeus have conducted voluminous surveys among the citizens of chosen demo locations in each city, along with educational workshops, aiming to map the people’s daily urban challenges, but also to ensure broad participation, as one of the main euPolis’ pillars is bottom-up decision-making in the urban planning process
Zgodnie z opublikowanym dnia 01 grudnia 2021 r. Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki, czasopismo Ecohydrology & Hydrobiology, którego właścicielem jest Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, w najnowszym wykazie czasopism naukowych otrzymało 100 punktów.
W dniach 27-28 października odbyło się Pierwsze Spotkanie Zlewniowe Interesariuszy projektu zintegrowanego LIFE Pilica. Spotkanie zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki oraz Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Zaproszenie do składania ofert

Last modified: 10 November 2021
Opracowanie wybranych elementów składowych Systemu Wspomagania Decyzji dla Zbiornika Wodnego Sulejów (SWD ZW Sulejów)


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  strony www Łódź